Doelstelling Stichting droOMBand

1) De stichting heeft ten doel:
a) kinderen en jongeren op een leuke, actieve en leerzame manier, muziek in al haar vormen zélf, op
hun niveau van beleven, te laten ervaren.
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van professionele
(pop)muziekprojecten, waaronder interactieve popconcerten voor kinderen en jongeren en hun
omgeving en muziekworkshops in de breedste zin van het woord.
In de projecten is er aandacht voor onder andere educatieve, sociale en (multi-)culturele waarden.
De projecten worden verzorgd door professioneel geschoolde muziek-agogen. De projecten zijn
laagdrempelig van aard en eenvoudig in te zetten op scholen, in de buurt, bij verenigingen, maar ook
in theaters of op festivals.
Stichting droOMBand - Sleestraat 6- 6017 CA  Thorn - 06 52 476 481 - KvK 14083412


Reacties van Kinderen
Lesmateriaal
Agenda
Info over Bandleden
Foto's
Gastenboek
Contact
Algemene Informatie
Beginpagina
Terug